Získejte 1200 Kč při nákupu zrcadlovky

Příklady zajímavých instalací

Komplexní řešení firemního přístupu k dokumentům

Výchozí stav
 
- značné výdaje spojené s tiskem firemních dokumentů a požadavek na identifikaci
- obava ze zneužití citlivých informací
- tisk ze speciálního prostředí (SAP)
- tisk čárových kódů
- složité a komplikované skenování dokumentů
 
Návrh a postup řešení
 
Vzhledem k malému objemu tisku a kopírování jsme zvolili nejnižší barevný model imageRUNNER Advance C2220i, vybavený novou aplikací Universal Login Manager. Pro ověření kompatibility tiskového prostředí, především pak tisk čárových kódů, jsme požadovaný stroj bezplatně zapůjčili k otestování. Tím si zákazník dopředu ověřil bezproblémový tisk požadovaných dokumentů a především snadnou identifikaci uživatelů a obsluhu zařízení.
 
Benefity pro zákazníka
 
 
Zákazník obdržel multifunkční stroj adekvátní jeho měsíčnímu vytížení.
Tisk čárových kódů byl vyřešen speciálním modulem, který se pouze doinstaloval do stroje.
Universal Login Manager zajišťuje elegantní metodu přihlášení uživatele pomocí čipových karet. Zákazník má perfektní přehled o objemech tisku a kopírování svých zaměstanaců včetně možnosti omezení např. barevného tisku. Zabezpečené dokumenty si uživatel může vytisknout až po identifikaci, čímž se zamezí zneužití citlivých informací, které by jinak mohli být k \"nahlédnutí\" komukoliv. Tato aplikace, na rozdíl od řady konkurenčních řešení, nevyžaduje Maintenance Fee - servisní poplatky, zákazník se vyhne následným platbám za technickou podporu. Po přihlášení uživatele ke stroji má dotyčný výčet pouze \"svých\" destinací k odesílání naskenovaných dokumentů, tímto se výrazně zjednodušila i zabezpečila otázka skenování dokumentů ve společnosti.

Koncept velkoformátového tisku - fotoateliér

Výchozí stav

- fotografický ateliér zaměřený na fotografické práce (focení dětí, svateb, škol, ateliérní fotografie) + sběrna fotografií
- žádné zkušenosti s velkoformátovým tiskem a následnými pracemi
- veškeré tisky realizovány externě přes sběrnu, občas nespokojenost s kvalitou a delší dodací lhůtou
- nejistota zakázek na tisk v budoucnu
- odliv zákazníků na focení k levnějším "poskytovatelům" - především z řad amatérských fotografů
- omezený rozpočet pro investice a potřebné skladové zásoby materiálů
 

Návrh a postup řešení

Po vzájemné konzultaci nad skladbou zakázek a druhem fotografických činností jsme navrhli velkoformátovou tiskárnu Canon iPF8400 operativní formou financování. Samotnému výběru předcházel tisk zkušebních fotografií s následnými cenové propočty a kalkulacemi.
 
Benefity pro zákazníka
 
Velkoformátová tiskárna iPF8400 byla zvolena s přihlédnutím na skladbu a četnost zákázek v atelieru (fotky dětí, svateb, škol, atelierní foto, tisky na fotografické materiály, plátna ...).
Samotné umístění stroje v prostoru ateliéru budí u zákazníků zájem a poskytuje absolutní kontrolu nad zpracováním a průběhem zakázky. Fotograf může zakázku kdykoliv doupravit a nebo ji vytvářet přímo se zákazníkem na počkání.
Díky programovému vybavení stroje není potřeba žádný dodatečný program na tisk fotografií. Veškeré úpravy fotografií uživatel řeší ve svých osvědčených programech. Velmi příjemným nástrojem je účtovací aplikace, kdy uživatel po vytištění zakázky získá přesnou cenu tisku závislou jak na množství spotřebovaného inkoustu, tak i na druhu a ploše potisknutého média.
Operativní forma financování nevyžaduje žádnou vysokou počáteční investici a měsíční nájemné je navrženo tak, aby zohledňovalo případné sezónní výkyvy. Základní tiskové materiály, které jsme se zákazníkem vybrali, obdržel společně se strojem a tak mohl okamžitě začít nabízet novou službu bez dalších investic. Zákazník velmi ocenil možnost si řadu tiskových materiálů vyzkoušet a v případě malé zakázky na drahé médium si zakoupit pouze nezbytně nutné množství tiskového materiálu. Tímto jednoduchým způsobem ušetří nemalé množství finančních prostředků, který by jinak zaplatil za nákup celé role. Velké skladové zásoby a okamžité expedování zakázky našim zákazníkům dovolují držet minimální vlastní zásobu spotřebního materiálu. V případě potřeby jsme schopni dodat zboží o svátcích, víkendech či do řady větších měst i za několik málo hodin!
Pořízením konceptu velkoformátového tisku zákazník získal ucelené spektrum fotografických služeb - od fantastických záběrů, přes profesionální úpravu fotografií až po perfektní fotografické výtisky, čímž se zcela odlišil od řady amatérských fotografů a navíc objevil oblast služeb s vysokými maržemi.

Velkoformátový produkční tisk - automobilový průmysl

Výchozí stav

- tisk velmi přesných předloh pro výrobu komponentů pro osobní automobily
- značný důraz na rychlost a přesnost tisku
- tisky ze speciálních sw aplikací
- nejistota zakázek na tisk v budoucnu
- bezpodmínečná nutnost okamžitých dodávek veškerého spotřebního materiálu
 

Návrh a postup řešení

Vzhledem výše uvedeným požadavkům a potřebným šířím výtisků byl navržen osmibarevný 60" plotr iPF9400S.

Benefity pro zákazníka
 
Osmibarevný systém nabízí v této aplikaci nižší provozní náklady a vyšší rychlost tisku, kterou zákazník velmi ocenil.
Dalším velmi důležitým faktorem je jednoduché donastavení přesnosti tisku v příčném směru, které si zákazník může sám doladit v závislosi na použitém tiskovém médiu.
Inovované sw aplikace zajistily korektní vytištění všech dokumentů ze speciálních aplikací i bez dodatečného programového vybavení.
Velké skladové zásoby i nestandardních materiálů zaručí zákazníkovi okamžitou dodávku veškerých tiskových materiálů na jejichž dostupnosti závisí nepřetržitá a plynulá výroba automobilových součástí.

Dokumentové řešení pro střední školu

Zadání

- zajištění koplexního dokumentového řešení pro studenty střední školy (tisky, kopie, skeny, převody dokumentů,...)
- škola uvedené řešení nijak nedotuje,veškerý provoz je v režii plateb studentů za poskytnusté služby
- zájem o nové funkce a služby (mobilní sken a tisk)
- plně automatický provoz stroje včetně nahlašování servisních a spotřebních požadavků
 
Návrh a postup řešení
 
Pro toto zadání byla zvolena sestava multifunkčního stroje imageRUNNER Advance C2220i vybaveného systémem kontroly dokumentů - systémem uniFLOW.
 
Benefity pro zákazníka
 
Díky použitému řešení dostanou studenti veškeré běžné funkce související s dokumenty - tisk, kopírovaní, sken. Žáci však mohou využít i řadu moderních aplikací jako např. tisk a sken do cloudu, které v současné době dospívající s oblibou využívají. Značná část studentů dnes již vlastní tablety a v řadě škol se objevují celé tabletové učebny, nabízí se tedy využít tisk a sken přímo z těchto zařízení - u této konfigurace je vše zahrnuto v základní instalaci.
Studenti i učitelé oceňují možnost automatického převodu naskenovaných dokumentů z papírové formy přímo do Wordu či PowerPointu během okamžiku.
Veškerá provoz je plně hrazen pouze z prodaných služeb, škola (provozovatel objektu) získává část zisku na režii - elektrickou energii, prodej studentských kraditů, apod. Využitím služby eMaintenance si stroj sám nahlašuje případné požadavky na strotřební materiál a servis. Není tedy nutný personál zodpovědný za chod stroje.

Řešení černobílého produkčního tisku

Zadání

- zajistit řešení tisku černobílých tiskovin v malých nákladech a v krátkých časech
- tisk na speciální média typu ofsetová křída nebo tenké pauzovací papíry
- vysoká robustnost a spolehlivost celého řešení
- vysoká a stabilní kvalita výtisků, možnost dostisku ofsetových zakázek
- vysoká robustnost zařízení
- vysoké měsíční objemy tisku s výraznými výkyvy během sezóny
 

Návrh a postup řešení

Po řadě testů několika zařízení zadání nejlépe splnil stroj Océ VarioPrint DP Line 110. 

Benefity pro zákazníka

Uvedené řešení nabízí optimání variantu černobílého produkčního tisku. Díky nízkým provozním nákladům a vysoké rychlosti stroje může zákazník nabídnout svým partnerům zhotovení zakázek ve velmi krátkém čase a za výhodnějších finančních podmínek než u klasických technologii.
Vysoká robustnost stroje zajišťuje dodatečnou výkonovou rezervu i v případě několikanásobně vyššího provozního zatížení.
Unikátní technologie Océ DirectPress zajišťuje konzistentní, vysoce kvalitní tisk na širokou škálu médií, včetně materiálů strukturovaných. Zákazník tedy může tisknout na materiály běžné v ofsetové technologii a může ji i vhodně doplňovat, například dotisky k ofsetovým zakázkám.
Díky propracovanému uživatelskému rozhraní získává operátor plnou kontrolu nad tiskovým systémem s možností plánování produkce až na 8 hodin dopředu. Na ovládacím  panelu je možno spravovat produkční tisk, editovat jednotlivé úlohy až na úrovni stránek a samozřejmě také ovládat skenování a kopírování. Konfigurovatelný katalog médií zajišťuje, že operátor vytiskne požadovanou úlohu vždy na požadovaný papír a nedochází tak ke zbytečným ztrátám.
Technologie Océ EnergyLogic stroj nezastavuje u tisku úloh vyžadující různé druhy médií. Rychlost tisku se automaticky přizpůsobuje tak, aby zařízení zvládlo požadavky na tisk na média různých gramáží v rámci jedné úlohy. Výsledkem je, že systém tiskne v nejvyšší možné rychlosti a kvalitě za všech podmínek.
Program TeamViewer pro dálkovou podporu Dálková podpora