Získejte 1200 Kč při nákupu zrcadlovky

Finanční a servisní služby

Přímý nákup zařízení

historicky nejstarší varianta financování stroje. Dnes, díky dynamickým změnám, je přímý nákup zastoupen ve výrazně menší míře oproti jiným variantám financování strojů a služeb.

Servis a servisní smlouva

Naši servisní technici provádí instalace a opravy veškerých zařízení kancelářské techniky Canon. Jejich odborná kvalifikace je založena na dlouhodobých zkušenostech z reálné praxe a potvrzována pravidelnými certifikačními školeními. Reakční odezva servisního zásahu je zpravidla do 6ti pracovních hodin od nahlášení, přičemž většinu servisních požadavků odstraňujeme při první návštěvě. V případě, že nelze závadu odstranit v odpovídající době ať už z důvodu náročnosti opravy nebo nedostupnosti náhradního dílu, poskytujeme náhradní stroj.
 
V případě servisní smlouvy jsou veškeré náklady spojené s provozem stroje (např. tonery, válce, veškeré náhradní díly, dopravné a práce technika, ...) již zahrnuty v ceně kopie a zákazník platí za to, co skutečně vytiskne. Výhoda tohoto řešení je především v tom, že klient má smluvně garantováno servisní zajištění jeho tiskového řešení, tj. kompletní záruku po dobu trvání smlouvy a přesnou predikci nákladů, které se vážou k dané službě. Vše dle požadavků zákazníka. Zajímavou novinkou v této oblasti je poskytování stejné služby servisního zabezpečení pro velkoformátové tiskárny Canon, tzv. Total Sevice Care.

 

Pronájem, leasing, outsourcing

Vždy jde o určitý druh splácení daného řešení či služby.
Tyto finanční modely jsou v oblibě především u větších firem, ale výrazně přibývá i řadách menších zákazníků. Největší výhodou je absence počáteční investice a dokonalý přehled o nákladech spojených s danou službou. Tyto vlastnosti pomáhají zjednodušut účetní postupy a snadněji plánovat firemní finance. Nezanedbatelnou výhodou je i značná flexibilita daného řešení, kdy konfigurace zařízení se může optimálně měnit se změnami požadavků zákazníka.
 
Přesný model financování je velmi individuální záležitostí a tedy značně závisí na konkrétních požadavcích každého klienta.
 
Tyto modely předkládáme při našich konzultacích s našimi klienty a finální podoba je dána výsledkem oboustranné dohody, tak aby dané řešení bylo pro zákazníka optimální z dlouhodobého hlediska a to jak po stránce ekonomické, tak funkční.
 

Bližší informace a kontakt: Ing. Tomáš Hušek, tel.: 601 378 044, email: husek@nonac.eu

Program TeamViewer pro dálkovou podporu Dálková podpora